Energy Water

EnergyWater to nie tylko nazwa. To zespół specjalistów z dziedziny fizyki, elektrochemii i inżynierii środowiskowej. We współpracy z inżynierami techniki cieplnej i pompowej, po wieloletnich badaniach, skonstruowany został produkt, który pomaga rozwiązać problem osadzającego się kamienia wodnego w systemach wodociągowych bez ingerencji chemicznej.

EnergyWater MWD – Mineral Water Doctor nie jest magnetyzerem, nie jest też stacją uzdatniającą. To produkt nie zmieniający smaku i składu chemicznego wody jak również nie wymagający zasilania z zewnątrz. To niezawodne rozwiązanie w celu eliminacji i zabezpieczenia przed osadzaniem się kamienia wodnego.
Galwaniczny uzdatniacz wody MWD (Mineral Water Doctor) wykorzystuje zasadę elektrochemiczną. Podczas przepływu wody przez urządzenie powstaje w nim różnica potencjałów o napięciu 0,7-1 Volta. Do wody, anoda tytanowo-cynkowa uwalnia jony cynku. Wapń rozpuszczony w wodzie (Ca+2), który jest główną przyczyną zanieczyszczania rurociągów i wymienników ciepła przez kamień wodny, znajduje się w wodzie jako wodorowęglan wapnia Ca(HCO3)2.
Pod wpływem hydrodynamiki wody i zmiany temperatury wody, wodorowęglan wapnia rozkłada się na tlenek węgla i słabo rozpuszczalny węglan wapnia (kalcyt).
Uwolniony tlenek węgla CO2 wiąże się z kationami cynku, przy czym powstaje węglan cynku (ZnCO3). Z kalcytu CaCO3 krystalizującego w układzie trójkątnym powstaje aragonit CaCO3 krystalizujący w układzie rombowym. Aragonit jest wypłukiwany z systemu wodnego.

Aby określić bardziej prawidłowo tę technologię uzdatniania wody, trafniejszym określeniem wydaje się być fizykalne lub elektrolityczne uzdatnianie wody. Oznacza to, że reakcje elektrochemiczne, które powstają pod wpływem działania katody i anody umieszczonych w elektrolicie, zmieniają strukturę minerałów zawartych w wodzie. Eliminacja osadu oraz zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia wodnego, głównie Ca i Mg, budzi ogromne zainteresowanie z powodu oszczędności energii i przedłużenia żywotności instalacji oraz urządzeń wykorzystujących wodę przy zachowaniu wszystkich właściwości zdrowej wody pitnej.
Reakcja następuje tylko wtedy, gdy produkt galwanicznego uzdatniania wody jest odpowiednio skonstruowany. Nasz produkt MWD – Mineral Water Doktor spełnia te warunki w 100%. Aragonit podczas dalszego transportu przez rurociąg szlifuje ponadto istniejący kamień wodny w rurociągu dzięki przepływowi wody. Wolne aniony cynku mają tendencje do łączenia się z już osadzonym wapniem, a tym samym do wypłukiwania osadów wapnia i jego związków z systemu wodnego.

Kolejnym pozytywnym i ważnym efektem jest przekształcenie powierzchniowych oksydowanych warstw metalu, za pomocą reakcji redukcji cynku. Istniejące warstwy kamienia wodnego i rdzy są stale usuwane w mikroskopijnych ilościach i w formie roztworu są wypłukiwane z systemu. Po usunięciu osadu kamienia wodnego, na powierzchni rurociągu stopniowo utworzy się antykorozyjna warstwa ochronna – magnetyt, co skutkuje zatrzymaniem dalszej korozji systemu.
Żywotność urządzenia MWD – Mineral Water Doktor jest determinowana twardością wody, przez stężenie CO2 w wodzie i jej pH. Przy nadmiernie podwyższonej twardości i pH poniżej 6,5 anoda cynkowa jest szybciej usuwana, co wpływa bezpośrednio na żywotność urządzenia. Niemniej jednak ta żywotność wynosi do 10 lat, co przekładając na uzyskane efekty czyni z urządzenia MWD – Mineral Water Doktor produkt bez którego żadna instalacja wodna nie powinna się obejść.

Tym samym wszystkie urządzenia domowe korzystające z wody jak zmywarka, lodówka z kostkarką do lodu, pralka, czajnik i inne powinny działać we współpracy z MWD – Mineral Water Doktor by przedłużyć ich żywotność oraz znacząco wpłynąć na oszczędność energii pobieranej przez te wszystkie urządzenia. Tutaj zastosowanie MWD – Mineral Water Doktor się nie kończy, ponieważ można go także wykorzystać do napełnienia instalacji centralnego ogrzewania, co również znacząco pozytywnie wpłynie na jej działanie. Przykładem może być tutaj choćby zabezpieczenie wymienników ciepła oraz całej instalacji wraz z grzejnikami przed korozją i osadzaniem się kamienia. Zastosowanie MWD – Mineral Water Doktor widoczne będzie też przy sprzątaniu np. kabiny prysznicowej czy umywalek i toalet. Ponieważ w niedługim czasie zobaczymy, coraz mniej osadów i tym samym zużyjemy mniej środków czystości. To kilka przykładów podanych dla gospodarstw domowych, ale MWD – Mineral Water Doktor ma także zastosowanie w przemyśle.

Prosty system kontroli do ustanowienia optymalnego odstępu czasowego konserwacji w systemach wymagających dużej niezawodności. Systemy cyrkulacji podgrzanej wody pitnej. Rury dolotowe zimnej wody do celów technologicznych, gdzie wymagany jest monitoring skuteczności urządzenia. Zapobieganie zanieczyszczeniu wymienników rurkowych. Stabilizacja właściwego zużycia ciepła do ogrzewania CWU. Stabilizacja punktowej korozji podgrzewaczy zasobnikowych i przewodów rurkowych w systemie centralnych dostaw ciepła CZT. Prosty i skuteczny serwis wymienialnych kartuszy w systemach o wyższym przepływie wody. W paralelnym podłączeniu, możliwość zastosowania dla wysokich przepływów pierwotnych obiegów chłodniczych, mikrowieży chłodniczych. Dopływ zimnej wody do ogrzewania wody w stacjach przekazujących i kotłowniach systemu CZT. Średnice dostosowane do potrzeb. Mocna konstrukcja i odporność na obciążenie eksploatacyjne do PN16 i do 95*C. Stabilizacja COP (Coefficient Of Performance, współczynnik efektywności) na wartościach gwarantowanych przez producenta.

 

 

Uzdatniacze przeznaczone są dla instalacji w systemie otwartym i zamkniętym:

 • instalacje wodne
 • Instalacje grzewcze
 • Chłodnice i klimatyzatory
 • Wymienniki ciepła
 • Kotły
 • Kondensatory
 • Myjnie samochodowe
 • Systemy nawadniające
 • Baseny, sauny
 • Rolnictwo

Korzyści i oszczędności:

 • Eliminuje kamień i znacznie wydłuża żywotność instalacji i podłączonych do niej urządzeń (baterii, kotłów, sprzętu AGD np. pralek, zmywarek, czajników elektrycznych)
 • Oczyszcza rury z istniejących osadów
 • Zapobiega ponownemu osadzaniu się kamienia i powstawaniu korozji
 • Zmniejsza zużycie energii elektrycznej i gazu w podgrzewaczach wody
 • Tworzy higieniczne zabezpieczenie na ściankach rur, zapobiegające przedostawaniu się bakterii (np. toalety, kabiny prysznicowe)
 • Zmniejsza odkładanie żelaza i manganu w instalacji
 • Nie wymaga zewnętrznego zasilania
 • Zabezpiecza wymienniki ciepła

 

elementy metalowe

 

element metalowy